شبکه هاست قوی. بر روی تقاضا زیرساخت ها است.

سرور یک

239.000

تومان/ماهانه

 • ۲٫۲۶GHz تا ۲٫۴۸GHz
 • ارتقا تا ۸ هسته CPU
 • ارتقا تا ۹۶GB RAM
 • ارتقا تا ۸TB فضای دیسک
 • ۱۰TB پهنای باند

سرور دو

319.000

تومان/ماهانه

 • ۲٫۲۶GHz تا ۲٫۴۸GHz
 • ارتقا تا ۸ هسته CPU
 • ارتقا تا ۹۶GB RAM
 • ارتقا تا ۸TB فضای دیسک
 • ۱۰TB پهنای باند

سرور سه

409.000

تومان/ماهانه

 • ۲٫۲۶GHz تا ۲٫۴۸GHz
 • ارتقا تا ۸ هسته CPU
 • ارتقا تا ۹۶GB RAM
 • ارتقا تا ۸TB فضای دیسک
 • ۱۰TB پهنای باند

سرورپردازندهRAMهاردپهنای باندقیمتسفارش
Intel Core 2 Duo E 66002×۲٫۸GHz4GB2×۵۰۰ GB 7.2K10TB$510/ماهانهسفارش
۲ x Intel Xeon E5335 Quad Core4×۲٫۱۳GHz12GB2x1TB 7.2K10TB$251/ماهانهسفارش
Intel Core2 QUAD Q82002.0GHz16GB2x1TB 7.2K10TB$151/ماهانهسفارش
Intel Core 2 Duo E 66002×۲٫۸GHz4GB2×۵۰۰ GB 7.2K10TB$510/ماهانهسفارش
۲ x Intel Xeon E5335 Quad Core4×۲٫۱۳GHz12GB2x1TB 7.2K10TB$251/ماهانهسفارش
Intel Core2 QUAD Q82002.0GHz16GB2x1TB 7.2K10TB$151/ماهانهسفارش
Intel Core 2 Duo E 66002×۲٫۸GHz4GB2×۵۰۰ GB 7.2K10TB$510/ماهانهسفارش
۲ x Intel Xeon E5335 Quad Core4×۲٫۱۳GHz12GB2x1TB 7.2K10TB$251/ماهانهسفارش
Intel Core2 QUAD Q82002.0GHz16GB2x1TB 7.2K10TB$151/ماهانهسفارش
Intel Core 2 Duo E 66002×۲٫۸GHz4GB2×۵۰۰ GB 7.2K10TB$510/ماهانهسفارش
۲ x Intel Xeon E5335 Quad Core4×۲٫۱۳GHz12GB2x1TB 7.2K10TB$251/ماهانهسفارش
Intel Core2 QUAD Q82002.0GHz16GB2x1TB 7.2K10TB$151/ماهانهسفارش